Palpationsskolen

Hvad er Palpationsskolen?

Vores hænder er det vigtigste værktøj vi har, når vi præsenteres for en patient med en bevægelsesforstyrrelse. En halthedsundersøgelse optimeres igennem en god palpationsteknik.

Symptomerne kan være komplekse og kræve avanceret teknisk udstyr for at kunne opnå en korrekt diagnose og behandling. Alle halthedsundersøgelser starter med en grundig palpation, så derfor findes Palpationsskolen.

Deltageren får kendskab til ledapparatets struktur og funktion. Dette bidrager til en korrekt diagnostisering ved lidelser i bevægeapparatet hos hunde.

Palpationsskolen er et 1-dags kursus hvor Dyrlæge Ole Frykman gennemgår både teori og praksis bag palpationsteknikken. Kurset foregår på engelsk med et nyt opdateret materiale.

Deltagerne afprøver selv teknikkerne i praksis på hunde, og alle deltagere får et kompendium med præsentationer og demonstrationsvideoer af de nævnte palpationsteknikkerne.


Dato

Vi har ingen planlagte datoer.
 


Program

08.30-09.00 Velkomst med kaffe og brød.

09.00-16.30


Orion Pharma byder velkommen, og der vil være en kort  produktgennemgang.
Herefter følger en times teori af halthedsudredning, 
hvor Ole Frykman gennemgår en powerpoint, som deltagerne har fået udleveret som handout.
Eftermiddagens praktiske øvelser bliver gennemgået med billeder taget på demohund, hvor samtlige muskelgrupper og led bliver 
undersøgt. Deltagerne har dette materiale inkl. demo-film på et USB-stik. De 15 deltagere går sammen i grupper af 3 og 3, Ole repeterer de enkelte palpationsteknikker før grupperne ”skifter muskelgruppe/led”.
Frokost og kaffepause er lagt ind i dette forløb.
16.30-17.00 Afslutning og uddeling af diplomer.


Hvad koster det

Der er en kursusafgift på 2.500 kr + moms inklusiv forplejning, som indbetales inden kursusstart.
Betalingsoplysningerne fremsendes ved tilmelding.
Bemærk at der på hvert kursus er plads til max. 15 deltagere, på grund af de praktiske øvelser.

Kontakt

Eventuelle spørgsmål kan rettes til orionvet@orionpharma.com eller telefon 8614 0000.

Kontakt os

Du er velkommen til at tage kontakt for mere information om os og vores produkter.

Kontakt os