< Wróć do wykazu

Broilact®

Odpowiednia flora bakteryjna dla ochrony jelit

 • Preparat z liofilizowanych bakterii jelitowych (≥ 1010 CFU/g) wyselekcjonowanych ze zdrowych, dorosłych kur, zawierający minimum 1010 jednostek tworzących kolonię na gram.
 • W celu szybkiego przywrócenia i rozwoju normalnej, dojrzałej mikroflory jelitowej drobiu, w tym kur, indyków i bażantów.
 • Rozmiary opakowań: 5x5,0 g (dla 5x 5.000 ptaków)

Broilact® to wysokiej jakości mikrobiota jelitowa uzyskana od zdrowych, dorosłych kur. Broilact® kolonizuje powierzchnię jelit i tworzy naturalną, dominującą mikrobiotę jelitową. Jedna dawka zastosowana w wylęgarni zapewnia pisklętom naturalną ochronę przed niepożądanymi mikroorganizmami na całe życie. Regularne stosowanie w połączeniu z właściwą higieną na fermie pozwala ograniczyć konieczność stosowania antybiotykoterapii.

Informacje o produkcie

 • Broilact® jest zalecany do stosowania w wylęgarni, jak najwcześniej po wykluciu piskląt. W celu osiągniecia pełnej korzyści z efektów zasiedlania, wskazane jest stosowanie preparatu Broilact® co najmniej w sześciu kolejnych cyklach produkcyjnyche. Regularne stosowanie zapewnia korzyści na poziomie fermy, umożliwiając kumulowanie się korzystnych bakterii w środowisku. W sytuacji, gdy Broilact® nie był podany w wylęgarni może być skutecznie zastosowany po wstawieniu ptaków na wychowalnię.

  Jedna dawka Broilact® zaraz po wykluciu jest zwykle wystarczająca, ale w sytuacjach stresowych zaleca się dodatkowe podanie. Na przykład:

  • Po antybiotykoterapii,
  • Po przeniesieniu (np. z sektora odchowu do sektora produkcyjnego),
  • Przy nieoptymalnych warunkach utrzymania, np. nagłe zmiany temperatury i wilgotności, zła jakość paszy, zatrucia pokarmowe, enteropatie zakaźne, kokcydioza.
 • Naturalna ochrona oparta o mechanizm konkurencyjnego wykluczania

  Fizjologiczna mikrobiota jelitowa chroni przewód pokarmowy przed wpływem niepożądanych bakterii i wspiera ogólny stan zdrowia organizmu gospodarza.

  Fizjologiczna mikrobiota jelitowa zawarta w preparacie Broilact® kolonizuje nabłonek jelitowy chroniąc tym samym zdrowie ptaków. Ustabilizowana mikroflora jelitowa tworzy złożony ekosystem, który kształtuje niekorzystne środowisko dla niepożądanych bakterii, hamując ich zdolność do zasiedlania jelit i namnażania się. Ten mechanizm obronny jest definiowany, jako konkurencyjne wykluczanie*.

  imageifze9.png

  Biorąc pod uwagę fakt, że Broilact® zapewnia zasiedlenie ustabilizowaną mikrobiotą jelitową, a nie jedynie pojedynczymi szczepami bakterii probiotycznych, wykazuje się on wysoką skutecznością kolonizacji jelit - zapewniając ptakom naturalną ochronę, którą utraciliśmy w technologiach intensywnej produkcji drobiarskiej. W odróżnieniu od żywieniowych dodatków probiotycznych podanie preparatu Broilact® bezpośrednio po wylęgu (w okresie kształtowania się obronnych mechanizmów immunologicznych) pozwala na uzyskanie tolerancji układu odpornościowego jelit na podane mikroorganizmy, które po fragmentacji i ekspozycji antygenów bakteryjnych, identyfikowane są przez układ limfatyczny jako własne, co jest niezbędne dla rozwoju stabilnej mikroflory jelitowej. Ten mechanizm wyjaśnia skuteczność procesu zasiedlania, którego korzystne skutki utrzymują się przez całe życie.

  What is Broilact 600X277px.png

  Broilact® to fizjologiczna (ustabilizowana) mikrobiota jelitowa zdrowej. Broilact® kolonizuje powierzchnię przewodu pokarmowego tworząc naturalną, dominującą mikroflorę jelitową

  *Określane także jako “koncepcja Nurmiego”. W latach 70-tych ubiegłego wieku Profesor Esko Nurmi wykazał, że podawanie jednodniowym pisklętom mikrobioty jelitowej dorosłych ptaków prowadzi do redukcji zakażeń Salmonella w stadach drobiu.

 • Broilact® to pierwszy na świecie produkt zawierający mikrobiotę jelitową i wykorzystujący mechanizm konkurencyjnego wykluczania. Wielokrotnie był przedmiotem badań naukowych, których wyniki były opisywane w recenzowanych, czasopismach o zasięgu światowym, pomagając badaczom i praktykom zrozumieć ważną rolę, jaką matczyna mikrobiota odgrywa w zdrowiu przewodu pokarmowego drobiu.

  Podanie ptakom w okresie okołolęgowym kompleksowej mikrobioty jelitowej (zasiedlenie przewodu pokarmowego) wiąże się z wieloma korzyściami:

  POPRAWA

  • Ochrony przed wpływem patogennych bakterii, takich jak Salmonella spp., Campylobacter spp., Escherichia coli i Clostridium perfringens
  • Statusu zdrowotnego i żywotności ptaków
  • Strawność składników pokarmowych
  • Jakość ściółki (zmniejszenie zawartości wody w kałomoczu)
  • Zdrowie nóg

  REDUKCJA

  • Ryzyka dysbiozy (związanego z potrzebą antybiotykoterapii)
  • Konfiskat wątrób
 • Broilact® zapewnia przekazywanie pisklętom pożądanej,
  fizjologicznej mikrobioty kury matki

  W naturalnych warunkach nowo wyklute pisklęta nabywają pełną, naturalną i efektywną mikrobiotę przewodu pokarmowego bezpośrednio od kury matki. Ten fizjologiczny mechanizm zasiedlania piskląt jest zaburzony przy prowadzeniu sztucznych lęgów, gdzie w środowisku nowoczesnej wylęgarni, wdrożone są wysokie standardy higieniczne i na dużą skalę stosuje się środki dezynfekcyjne. Brak pełnej mikrobioty jelitowej powoduje, że młode ptaki są w wysokim stopniu narażone na niekorzystny wpływ chorobotwórczych enteropatogenów. Powodować to może zahamowanie przyrostów masy ciała, zwiększenie zużycia paszy, wzrost zachorowalności i śmiertelności ptaków oraz ma negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywności.

 • Fizjologiczna mikroflora chroniąca przewód pokarmowy

  Broilact® to fizjologiczna (ustabilizowana) mikrobiota jelitowa uzyskana od zdrowej, dorosłej kury. Broilact® kolonizuje powierzchnię przewodu pokarmowego tworząc naturalną, dominującą mikroflorę jelitową.

  Jedna dawka zastosowana w wylęgarni lub przy wstawieniu piskląt zapewnia trwającą przez całe życie naturalną ochronę przed patogennymi bakteriami. Konsekwentne stosowanie produktu oraz skuteczne zarządzanie zabiegami higienicznymi na fermie prowadzą do zmniejszenia potrzeby leczenia przeciwdrobnoustrojowego ptaków, ograniczając zużycie antybiotyków. Broilact® stosuje się u różnych gatunków ptactwa, w tym kur, indyków i bażantów.

  BROILACT® POPRAWIA ZDROWOTNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ PTAKÓW

  • Długotrwała ochrona po zastosowaniu jedynie jednej dawki
  • Regularnie stosowany zmniejsza zapotrzebowanie na antybiotyki
  • Nie zawiera niepożądanych bakterii
 • Przechowywać w temperaturze +2° - +8°C.