Zapraszamy na bezpłatny webinar

"Praktyczne podejście do diagnostyki i leczenia PPID u koni"