*Sherman and Mills 2008; Canine Anxieties and Phobias: An Update on Separation Anxiety and Noise Aversions; Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice; 38 (2008) pp 1181-1106

Dr Agata Kokocińska

Czym są problemy separacyjne?

Zaburzenia związane z separacją charakteryzują się dystresem fizjologicznym i emocjonalnym występującym tylko wtedy, gdy zwierzę przewiduje lub doświadcza rzeczywistej lub wirtualnej (np. osoba obecna, ale niedostępna) nieobecności osoby, z którą zwierzę jest związane społecznie (Appleby, 2003, Bradshaw 2002). Jest to grupa problemów behawioralnych o różnorodnym podłożu emocjonalnym.