ჩვენი ღირებულებები

Happy Orionees smiling-our values hero

ჩვენ Orion Pharma Animal Health–ში


ვაფასებთ ერთმანეთს

  • ჩვენ ვეჩეხებით სირთულეებს, ვსწავლობთ და წარმატებას ვაღწევთ ერთად. ჩვენ ვავითარებთ თანამშრომლობის კულტურას, ვაგებთ რა ურთიერთნდობის, პატივისცემისა და მრავალფეროვნების ატმოსფეროს.

სწრაფვა სრულყოფილებისკენ

  • ჩვენ მაღალი ეფექტურობისკენ ვისწრაფით ყველაფერში, რასაც ვაკეთებთ. ჩვენ ვაფასებთ უსაფრთხოებასა და ხარისხს. ჩვენ აქტიურად ვავითარებთ მდგრადობის შენარჩუნების მეთოდებს ჩვენს ოპერაციებსა და სამუშაოში.

მომავლის შენება

  • ჩვენ ვმუშაობთ მომხმარებლებთან სანდო სამომავლო გადაწყვეტილებების შესაქმნელად. ჩვენ ვამუშავებთ დაავადებებთან ბრძოლისა და სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესების ინოვაციურ მეთოდებს.