საკვანძო მონაცემები

როგორც ფინეთის უმსხვილესი ფარმაცევტული კომპანია, Orion ავითარებს, აწარმოებს და მარკეტინგს უწევს ადამიანისა და ცხოველთა პრეპარატებს და აქტიურ ფარმაცევტულ ინგრედიენტებს. ქვემოთ მოცემული საკვანძო მონაცემები მეტს გაცნობებთ ჩვენი კომპანიის ისტორიის შესახებ. ეს მონაცემები და უფრო დეტალური ინფორმაცია Orion-ის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ საფინანსო ანგარიშგებაში.