Naše hodnoty

Our values pic.jpg

My v Orion Pharma Animal Health

Vážime si jeden druhého 

  • Čelíme výzvam, učíme sa a spolu uspejeme. Podporujeme kultúru spolupráce budovaním atmosféry vzájomnej dôvery, rešpektu a rozmanitosti.

Usilujeme sa o dokonalosť 

  • Naším cieľom je vysoký výkon vo všetkom, čo robíme. Dbáme na bezpečnosť a kvalitu. Aktívne rozvíjame udržateľné postupy v našich prevádzkach a práci.

Tvoríme budúcnosť

  • Spolupracujeme s našimi zákazníkmi na vytváraní spoľahlivých riešení pre budúcnosť. Vyvíjame inovatívne liečby na boj proti chorobám a zlepšenie kvality života.