< Tilbake for å lytte

Adaptil® Calm halsbånd

Trygghetsferomoner til hund

 • Halsbånd med trygghetsferomoner.
 • ADAPTIL® Calm halsbånd inneholder en kopi av hundens trygghetsferomon. Dette er de samme feromonene som tispen avgir rett etter fødsel for å kommunisere med valpene.
 • Halsbånd S/M passer til hunder med halsmål på maks 37,5 cm eller en vekt under15 kg. Halsbånd M/L passer til hunder med halsmål på maks 62,5 cm eller en vekt opp til 50 kg.

ADAPTIL® Calm Halsbånd kan hjelpe hunden med å takle krevende situasjoner, som f.eks. støy fra raketter, torden, trafikk og lignende, opphold på kennel, ferie og reising og tilvenning til nye situasjoner og miljøer.
Effekten er godt dokumentert i en rekke vitenskapelige studier og anbefales av veterinærer.
ADAPTIL® Calm Halsbånd er utviklet spesielt for hunder, har ingen sederende virkning og har ingen effekt på mennesker eller andre dyr. ADAPTIL® Calm kan brukes samtidig med tradisjonell medisinering.

Produktegenskaper

 • ADAPTIL® Calm Halsbånd har virketid opp til 4 uker. Skift halsbånd ved behov. Halsbåndet skal sitte på hele tiden, men skal tas av under sjamponering. Antall halsbånd som brukes tilpasses atferdens karakter. Atferdsmodifiserende behandling og endringer i hundens miljø kan være nødvendig og veterinær etter atferdskonsulent bør derfor kontaktes for råd.
  • Fjern ADAPTIL® Calm Halsbånd før bading og sjamponering, og sett det på igjen så fort hunden er tørr.
  • Bruk ikke ADAPTIL® Calm Halsbånd på hunder med store hudproblemer.
  • Ikke fest hundens bånd til ADAPTIL® Calm Halsbånd.
  • Den beskyttende emballasjen skal ikke åpnes før produktet skal brukes.
  • ADAPTIL® Calm Halsbånd anbefales ikke til bruk ved hyperaktivitet eller aggresjon.
  • ADAPTIL® er ikke et legemiddel. Hvis hunden viser tegn på sykdom, kontakt din veterinær.
  • Les pakningsvedlegget nøye.

 • Kopi av hundens trygghetsferomon – 5%
  Hjelpestoffer q.s. til 1 halsbånd 100%

 • Oppbevares i romtemperatur.