I Orion ønsker vi å fremme helse og livskvalitet for dyr og mennesker. Bærekraftig utvikling er viktig for vårt arbeid, og vi har som mål å inneha de høyeste standarder i bransjen med hensyn til miljø, helse og sikkerhet.