Orions FoU organisasjon består av rundt 500 mennesker som jobber med forskning og produktutvikling. FoU-teamet har opp gjennom årene utviklet mange velkjente legemidler både til humant- og veterinært bruk.

Lab bottles.jpg

Pioneer innen utvikling av sedativer til dyr

Detomidine er det første veterinærpreparat utviklet i Finland. Det hele startet som et prosjekt for å utvikle et nytt blodtrykkssenkende middel til mennesker, men allerede på et tidlig stadium i utprøvningen ble sedative og smertestillende egenskaper observert. Dermed ble produktet optimalisert til et sedativ for dyr. Markedsføringstillatelse ble gitt i 1983. Fra samme familie av alfa2-adrenoceptor agonister ble ytterligere to sedativer med tilhørende antidot utviklet. I dag brukes disse midlene av veterinærer over hele verden.

A horse at stable 2.jpg

Sterk posisjon innenfor dyreatferd

Orion lanserte i 2015 det første legemiddelet for lindring av akutt engstelse og redsel hos hund utløst av lyd. Etterhvert som kjæledyr har blitt en stor del av mange menneskers og familiers liv, har også fokus på atferdsproblematikk vokst frem. Dyr skal ha muligheten til å leve liv uten unødvendig stress, redsel eller andre negative følelser. For å øke behandlingsmulighetene vil Orion lansere to nye legemidler innen atferdsterapi området i løpet av 2022.

A cat plays with his owner.jpg