Nøkkeltall

Orion Pharma er det største farmasøytiske selskapet i Finland. Vi utvikler, tilvirker og markedsfører humane- og veterinære legemidler, samt aktive farmasøytiske ingredienser. Nøkkeltallene nedenfor forteller mer om selskapets historie. Mer informasjon og nøkkeltallfinner du ved å følge denne finansregnskap

Orion Group i 2021

Netto salg
Netto salg
1041.0 M€
Driftsresultat
Driftsresultat
243 M€
Driftsresultatmargin
Driftsresultatmargin
23 %
Animal Health nettoomsetning
Animal Health nettoomsetning
7 %
Gjennomsnittlig personell i perioden
Gjennomsnittlig personell i perioden
3,364
Veterinærer ansatt
Veterinærer ansatt
50