Tu v Orione sme odhodlaní podporovať blaho všetkých živých vecí – nielen našich zákazníkov, partnerov a zamestnancov, ale aj zvierat, o ktoré sa staráme, a planéty, na ktorej žijeme. Trvalo udržateľný rozvoj a neustále zlepšovanie sú základom našej práce a naším cieľom je dodržiavať najvyššie štandardy v tomto odvetví s ohľadom na životné prostredie, zdravie a bezpečnosť.