Farmaceutické inovácie spoločnosti Orion sú vytvárané našou vlastnou výskumnou a vývojovou organizáciou, v ktorej približne  500 špičkových odborníkov úzko spolupracuje v oblasti objavovania, výskumu a vývoja liekov. Naše výskumné a vývojové tímy v priebehu rokov vyrobili niekoľko svetovo známych vlastných produktov pre ľudí aj zvieratá.

Lab bottles.jpg

Priekopníci v oblasti sedatív pre zvieratá

Objav vôbec prvej fínskej patentovanej molekuly detomidínu sa začal ako projekt vývoja nového antihypertenzívneho lieku pre ľudí. Vzhľadom na sedatívne a analgetické účinky pozorované v ranom štádiu bola zlúčenina optimalizovaná ako zvieracie sedatívum, ktoré bolo prvýkrát registrované v roku 1983. Z rovnakej skupiny alfa-2 adrenoceptorových agonistov boli potom vyvinuté dve ďalšie sedatíva a ich reverzné činidlo. Dnes veterinári používajú tieto produkty v približne 50 krajinách sveta.

A horse at stable 2.jpg

Posilnenie nášho vplyvu na správanie domácich zvierat

Jednou z našich novších oblastí je oblasť problematického správania sa domácich miláčikov – náš liek na riešenie úzkosti z hluku pre psy sa stal prvým veterinárnym produktom na svete registrovaným pre túto indikáciu v roku 2015. S rastúcim významom domácich zvierat ako členov rodiny začíname lepšie chápať rôzne výzvy v správaní,  ktorým naši štvornohí spoločníci čelia v súvislosti s moderným prostredím a životným štýlom. Domáce zvieratá by mali mať možnosť užívať si život bez chorôb, ale aj zbytočného stresu, úzkosti a strachu, čo už možno vidieť v meniacich sa očakávaniach od veterinárnej starostlivosti. Aby sme zvýšili rozsah dostupných možností liečby, čoskoro uvedieme na trh dve novinky v tejto oblasti.

A cat plays with his owner.jpg