Kľúčové body

Ako najväčšia farmaceutická spoločnosť vo Fínsku Orion vyvíja, vyrába a predáva humánne a veterinárne liečivá a aktívne farmaceutické zložky. Nižšie uvedené kľúčové čísla vypovedajú viac o príbehu našej spoločnosti. Tieto čísla a podrobnejšie informácie o spoločnosti Orion nájdete v našom Finančnom výkaze.