Farmaceutické inovace společnosti Orion jsou vytvářeny naší vlastní výzkumnou a vývojovou organizací, kde přibližně 500 špičkových odborníků úzce spolupracuje v oblasti objevování, výzkumu a vývoje léků. Naše výzkumné a vývojové týmy v průběhu let vyrobily několik světově proslulých vlastních produktů pro lidi i zvířata. 

Lab bottles.jpg

Průkopníci v oblasti sedativ pro zvířata 

Objev vůbec první finské patentované molekuly, detomidinu, začal jako projekt vývoje nového antihypertenziva pro lidi. Vzhledem k sedativním a analgetickým účinkům pozorovaným v rané fázi byla sloučenina optimalizována jako zvířecí sedativum, které bylo poprvé registrováno v roce 1983. Ze stejné rodiny alfa-2 adrenoceptorových agonistů byla poté přidána další dvě sedativa a jejich reverzní činidlo a dnes veterináři používají tyto produkty v přibližně 50 zemích světa. 

A horse at stable .jpg

Posílení našeho vlivu na chování domácích mazlíčků 

Jednou z našich novějších oblastí je oblast poruch chování domácích mazlíčků – náš lék na řešení strachu z hluku pro psy se stal prvním veterinárním přípravkem na světě registrovaným pro tuto indikaci v roce 2015. Jak roste význam domácích mazlíčků jako členů rodiny, začínáme lépe chápat různé problémy s chováním, které moderní prostředí a životní styl kladou na naše čtyřnohé společníky. Domácí mazlíčci by si měli užívat život bez nemocí, ale i zbytečného stresu, úzkosti a strachu, což je již vidět na měnících se očekáváních vůči veterinární péči. Abychom rozšířili škálu dostupných možností léčby, brzy uvedeme na trh dvě novinky v této oblasti. 

A cat plays with his owner.jpg