Orions läkemedelsinnovationer är skapade av vår egen FoU-avdelning där ca 500 personer arbetar med att upptäcka, forska inom och utveckla läkemedel. Våra forsknings- och utvecklingsteam har tagit fram ett flertal läkemedel för både människor och djur.

Lab bottles.jpg

Pionjär inom lugnande preparat för djur

Upptäckten av den allra första finländska patentskyddade molekylen, detomidin, startade som ett projekt för att utveckla ett nytt blodtryckssänkande läkemedel för människor. Tack vare de tidigt upptäckta lugnande och smärtstillande effekterna optimerades det som ett sedativ för djur och fick sitt första marknadstillstånd 1983.  I samma familj av alpha-2 adreoceptoragonister utvecklades ytterligare två sedativ och därefter deras antidot, och i dag använder veterinärer i ca 50 länder runt om i världen dessa produkter.

A horse at stable 2.jpg

Stark position inom djurs beteende

Ett av våra senaste fokusområden är djurs beteende – vårt läkemedel mot rädsla för ljud hos hundar blev den första veterinärmedicinska produkten som registrerades för detta ändamål år 2015. I takt med att djurens betydelse som familjemedlemmar ökar, börjar vi bättre förstå de olika utmaningar som moderna miljöer och livsstilar utsätter våra fyrfotade vänner för. Husdjur ska kunna leva sina liv utan sjukdomar, men även utan onödig stress, ångest och rädsla, vilket man redan lägger märke till i förändrade förväntningar på veterinärvården. För att öka urvalet av tillgängliga behandlingar lanserar vi två nya läkemedel 2022 inom detta område.

A cat plays with his owner.jpg