Orions läkemedelsinnovationer är skapade av vår egen FoU-organisation där ca 500 toppexperter arbetar i tätt samarbete med att upptäcka, forska i och utveckla läkemedel. Våra forsknings- och utvecklingsteam har tagit fram ett flertal läkemedel för både människor och djur.

Lab bottles.jpg

Pionjärer inom lugnande preparat för djur

Upptäckten av den allra första finländska patentskyddade molekylen, detomidin, startade som ett projekt för att utveckla ett ny blodtrycksänkande läkemedel för människor. Tack vare de tidigt upptäckta lugnande och smärtstillande effekterna optimerades föreningen som ett sedativ för djur som fick sitt första marknadstillstånd 1983.  Av samma familj av alpha-2 adreoceptor agonister utvecklades ytterligare två sedativ och därefter deras antidot, och i dag använder veterinärer i ca 50 länder runt om i världen dessa produkter.

A horse at stable 2.jpg

Stark position inom djurs beteende

Ett av våra senaste fokusområden är djurs beteende – vår medicin mot rädsla för ljud hos hundar blev den första veterinärmedicinska produkten som registrerades för detta ändamål år 2015. I takt med att djurens betydelse som familjemedlemmar ökar, börjar vi bättre förstå de olika utmaningar som moderna miljöer och livsstilar utsätter våra fyrfotade vänners beteende för. Husdjur ska kunna leva sina liv utan sjukdomar, men även utan onödig stress, ångest och rädsla, vilket man redan lägger märke till i förändrade förväntningar på veterinärvården. För att öka urvalet av tillgängliga behandlingar lanserar vi två nya läkemedel 2022 inom detta område.

A cat plays with his owner.jpg