Nyckeltal

Orion är det största läkemedelsföretaget i Finland. Vi utvecklar, tillverkar
och marknadsför human- och veterinärmedicinska läkemedel samt aktiva farmaceutiska ingredienser.
Mer information och nyckeltal hittar du här.

Orion Group 2022

Nettoomsättning
Nettoomsättning
1341.0 M€
Rörelseresultat
Rörelseresultat
440 M€
Rörelsevinstmarginal
Rörelsevinstmarginal
32 %
Animal Health nettoomsättning
Animal Health nettoomsättning
7 %
Genomsnittlig personal under perioden
Genomsnittlig personal under perioden
3500
Veterinärer anställda
Veterinärer anställda
50