Nyckeltal

Orion är det största läkemedelsföretaget i Finland. Vi utvecklar, tillverkar
och marknadsför human- och veterinärmedicinska läkemedel samt aktiva farmaceutiska ingredienser.
Mer information och nyckeltal hittar du här.

Orion Group 2021

Nettoomsättning
Nettoomsättning
1041.0 M€
Rörelseresultat
Rörelseresultat
243 M€
Rörelsevinstmarginal
Rörelsevinstmarginal
23 %
Animal Health nettoomsättning
Animal Health nettoomsättning
7 %
Genomsnittlig personal under perioden
Genomsnittlig personal under perioden
3364
Veterinärer anställda
Veterinärer anställda
50