Vi vill främja hälsa och livskvalitet för djur och människor. Hållbar utveckling är viktigt för vårt arbete och vi strävar efter att hålla högsta standard inom branschen när det gäller miljö, hälsa och säkerhet. Det innebär att vi alltid ska erbjuda en stabil och rättvis arbetsmiljö för Orions medarbetare. Samtidigt som vi utvecklar produkter som förbättrar hälsa och livskvalitet för människor och djur vill vi också säkerställa att våra medarbetare känner sig värdefulla och omhändertagna. Vi arbetar hårt för att upprätthålla dessa standarder på Orion och vi förväntar oss detsamma från alla våra affärspartners. Mer information om våra hållbarhetsåtgärder finns i avsnittet Orion Group Sustainability.