Vad är ljudrädsla hos hund?

Rädsla eller oroligt beteende i samband med höga ljud är allmänt känt som ljudrädsla.

Ljudrädsla kan drabba hundar av alla raser, skick, storlek eller ålder. Ungefär hälften av alla hundar kommer att drabbas av detta någon gång under sin livstid. Hundar uttrycker ljudrädsla på många olika sätt. Svagare tecken, som att slicka läppar eller gäspningar, kan vara svåra att känna igen. Även med lindrigare symtom känner hunden sig fortfarande bekymrad och obekväm. Vid kraftig ljudrädsla kan hunden få panik och skada sig själv eller något annat eller fly. Hur som helst behöver hunden hjälp: ljudrädsla kan påverka livskvaliteten negativt.

Ljudrädsla försvinner sällan av sig själv. Tecknen blir ofta gradvis värre med tiden om de inte åtgärdas på rätt sätt. Det finns många saker du kan göra för att hjälpa din hund.

Rädsla för plötsliga, höga ljud är en naturlig reaktion och det driver hunden att söka skydd. Hundar kan inte förstå att höga ljud vanligtvis inte är farliga. De kan reagera med rädsla på höga ljud som fyrverkerier, åskväder eller motorljud. Det är bra att veta att ljudrädsla inte alltid är relaterat till ljudstyrkan. Ibland kan till och med en tyst ljudnivå orsaka hunden oro om den tidigare har blivit skrämd av samma ljud. Ljudrädsla är ett allvarligt tillstånd som orsakar ångest och oro för hunden. Det kan bli värre med tiden om det inte behandlas på rätt sätt. Lyckligtvis finns det många sätt att hjälpa din hund.

Rådfråga din veterinär, det kan ge den optimala lösningen för din hund!